EFT
EFT betyr Emotional Freedom Techniques, altså teknikker for å frigjøre seg fra emosjoner i traumer.

Med EFT kan du bli ferdig med negative opplevelser for godt.

Jeg har utviklet META-EFT, som inkluderer både en emosjonell og kognitiv tilnærming.
Dessuten inkluderes en del metoder hentet fra Kommunikologi samt META-Medisin.

 

PEAT
PEAT betyr Primordial Energy And Transendence.
Med denne teknikken kan man nøytrailsere en hvilken som helst polarisering i livet.

Jeg er Spiritual Technology Trainer, som inkluderer PEAT og Spiritual Alchemy.

Enlightenment Process
Enlightenment Process er en metode som bygger bl.a. på Aspectics og Personlig Integrering ved Indre Lytning fra ALF i København.
Den bringer klienten mye lengre i spirituell oppvåkning og utvikling enn det er mulig å forstå.
Opplvelse kan normalt ikke forklares eller settes ord på.
De som uttrykker noe, vil ofte si at de har kommet "hjem", er komplette komplette, endelig funnet sin sanne "jeg" og andre ting.

EFT-TERAPI Ltd NUF vil bli oppløst 31.12.2017 og  vil eksistere som et UK fortak under et annet navn.
International META-EFT® Association

Jeg kan treffes på telefon:
+34 685 516 936

Jeg sluttet med å tilby behandling for lenge siden.
Det er samtidig en naturlig del av kursene jeg leverer.